• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
30

05

30

05

Thông báo Mời chào giá Máy hấp tiệt trùng

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
29

05

Thông báo Mời chào giá Cassette Infiniti

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
29

05

Thư mời chào giá hàng điện nước quý II

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
18

05

Thông báo mời chào giá Bóng đèn 24V - 150W

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
17

05

09

05

Thông báo mời chào giá Máy C-ARM

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
05

05

05

05

05

05

Thư mời chào giá hàng biểu mẫu quý II

Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất
04

05

Thông báo mời chào giá Drap giường cuộn

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
21

04

Thư mời chào giá áo choàng mổ và áo quần phẫu thuật viên

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
21

04

Thư mời chào giá hàng vải

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
18

04

06

04

28

03

Thư mời chào giá bìa bệnh án

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
28

03

Thư mời chào giá bì phim

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
24

03

Thư mời chào giá hàng quản trị

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
24

03

Thư mời chào giá văn phòng phẩm

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
24

03

Thư mời chào giá chất tẩy rửa

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
24

03

Thư mời chào giá giấy in

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
24

03

Thư mời chào giá bao đựng rác

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
21

03

15

03

Thông báo mời chào giá chỉ Dafilon 10/0

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
15

03

Thông báo mời chào giá Máy đo huyết áp ALPK2

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
09

03

09

03

Thông báo mời chào giá Gạc y tế vô trùng

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
08

03

Thông báo mời chào giá Sonde Petze

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
07

03

Thông báo mời chào giá Máy đo huyết áp

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
03

03

Thông báo mời chào giá Vật tư

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
02

03

Thông báo mời chào giá chỉ phẫu thuật

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
28

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
28

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
24

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
24

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
23

02

Thư mời chào giá hàng quản trị bổ sung quý I/2023

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
21

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
21

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
21

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
21

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
17

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
16

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
16

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
13

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
13

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
10

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
08

02

Thư mời chào giá hàng điện nước quý I/2023

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
08

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
08

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
08

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

02

Thư mời chào giá hàng biểu mẫu quý 1/2023

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
03

02

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
17

01

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
17

01

Công văn về việc thông báo mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
06

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
05

01

Công văn v/v mời chào giá

Phòng Vật tư - Trang thiết bị
03

07

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu quầy tạp hóa số 2

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo Mời chào giá Sửa chữa dụng cụ nội soi

30-05-2023
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo Mời chào giá Máy hấp tiệt trùng

30-05-2023
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo Mời chào giá Cassette Infiniti

29-05-2023
BV Trường ĐH Y-Dược Huế

Thư mời chào giá hàng điện nước quý II

29-05-2023