• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0968271919

Trần Thị Như Hoa

  • Khoa Vi sinh - Bác sĩ
  • Emailttnhoa@bv.huemed-univ.edu.vn