• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0968271919

Đào Thị Minh Hà

  • Khoa Ngoại Tiêu hóa - Điều dưỡng
  • Emaildtmha@bv.huemed-univ.edu.vn